Prognoza dla węzłów chłonnych raka węzłów

Chociaż rak węzłów chłonnych stanowi tylko 6 procent wszystkich rozpoznań raka , ma jeden z najwyższych wskaźników przeżywalności . To budujące wiadomości , gdy do czynienia z chorobą trudną , i tam nie jest jużwyrokiem śmierci , który lata temu towarzyszyć tę diagnozę .
Gotowy Beat Rak
wczesna diagnoza

Leczenie raka wcześnie, zanim rozprzestrzeni ma kluczowe znaczenie dla pokonując go szybko i skutecznie . Raka węzłów chłonnych , często występuje u mężczyzn w wieku od 15 do 34 i osoby powyżej 55 lat i jest diagnozować poprzez badania krwi i biopsji . Po diagnozie , nowotwór jest wystawiane od I do IV , adla nie- objawowe i B dla objawowe . Wczesne możliwości leczenia prowadzi do lepszych wyników Imperium Rokowanie

W 2004 r.stopa przeżywalność wynosiła 84 procent ; . Od 2009 r.stawka jest jeszcze wyższa . " Nowe odkrycia pochodzą z grupy Europejskiej kierowanej przez francuskich lekarzy . One donoszą , pięcioletniego przeżycia wolny od choroby nawet do 98 procent pacjentów z najbardziej korzystnej prognozy i w połowie lat 80-tych lub lepsze dla tych, którzy pojawili się z gorsze perspektywy "według healthDay Reporter
Opcje leczenia

Istnieją trzy metody leczenia , często stosowane w leczeniu raka węzłów chłonnych : .chemioterapia modalności adriamycyna, bleomycyna , Winblastyna i Dacarbazine lub ABVD , Stanford V łączy w sobie dodatkowe zabiegi chemioterapii oraz radioterapii w etapach zaliczek chłoniaka ; . oraz BEACOPP dodaje inny kombinację chemioterapii dla bardziej zaawansowanych - wystawił chłoniaka
Survivorship

utwardzania często nie jestsłowem stosowane w leczeniu raka , ale z tą przeżywalność w zakresie od 90 procent , skuteczne leczenie choroby jest osiągalny. Po pułku leczenia onkolog nakazuje umożliwi odzyskanie przy minimalnych skutkach ubocznych .
Reccurrence

na etapie rozpoznaniem raka węzłów chłonnych i ma 15 procent szans na choroba powraca , a wraz z każdym wzrostem stopnia nawrotu idzie w górę o 15 procent . Jednak częstość nawrotów zmniejszyć o 95 procent po pięciu latach. Imperium