Etap trzeci Chłoniak Rokowanie

Etap III chłoniak odnosi się do raka lymphomatic który posiada zaawansowane i rozprzestrzenił się poza węzły chłonne , w którychnowotwór powstały . Chłoniaki, nowotwory układu limfatycznego. Chłonnego zawiera węzły chłonne i tkanki limfatyczne . Śledziona i szpik kostny , również stanowią część układu limfatycznego. Chłoniaki może wystąpić w dowolnym miejscu w układzie limfatycznym , a często występuje w szpiku kostnego lub węzłów chłonnych. Węzły chłonne znajdują się w całym organizmie . Gdy nowotwór pochodzi z układu limfatycznego , to mówi się, że etap I, jeśli jest to lokalnego jednego węzła chłonnego lub jednym obszarze węzłów chłonnych. Do czasu, gdy doszedł do etapu III ,rak zaczął się rozprzestrzeniać poza okolicy układu limfatycznego , w którym zostało zidentyfikowane po raz pierwszy . Rak jest znacznie trudniejsze do leczenia w stadium III orazrokowania jest pozytywna dla etapu III pacjenta. Istnieją dwa główne rodzaje : chłoniaków chłoniaka Hodgkina i chłoniaka nieziarniczego . Zarówno Hodgkina i chłoniaka nieziarniczego mają nieco inne patologie kliniczne fazy III raka i jako pacjentów wynik zdiagnozowanym stadium III chłoniak Hodgkina mają wtedy nieco inną rokowanie pacjentów z rozpoznaniem III stadium chłoniaka nieziarniczego . Nieziarniczego chłoniaka

Około 23 procent pacjentów z rozpoznaniem chłoniaka nieziarniczego zdiagnozowano chłoniaka etap III w ich wstępnej diagnozy . Trzydzieści procent zdiagnozowanych pacjentów z rozpoznaniem stadium I lub II stadium raka , a w niektórych z tych pacjentówrak rozwinie się III etapie , jeśli nie reagują na leczenie .

Większość pacjentów z rozpoznaniem każdym etapie nie chłoniaka nieziarniczego , w tym etapie III chłoniaka nieziarniczego , ponad 54 lat . Narodowy Instytut Raka sugeruje , żeśredni wiek diagnozy wynosi 67 lat , podczas gdy mniej niż 30 procent przypadków diagnozuje się pacjentów poniżej 54. Chociażśredni wiek diagnozy wynosi 67 ,średnia długość życia pacjentów jest 75 , co sugeruje, że rak jest powolnym wzrostem i że pacjenci z rozpoznaniem III stadium chłoniaka nieziarniczego mają duże szanse , że żyje co najmniej osiem lat po ich diagnoza .
Prognoza dla nieziarniczego chłoniaka

rokowania raka jest mierzona w kategoriach pięcioletniej przeżywalności podzielonych etapie . Pacjenci , którzy są przy życiu pięć lat po diagnozie może przetrwać dłużej niż pięć lat . Inscenizacja odbywa się patrząc na kilka czynników.

Pacjenci w wieku powyżej 60 lat z stadium raka III uważa się za co najmniej " niski pośredniego ", co oznacza , że pięć - letnie przeżycie wynosi 78 procent i10 - letnie przeżycie wynosi 51 procent . Pacjenci w wieku poniżej 60 lat z etapu III może być uznane za niskie ryzyko lub ryzyko pośrednie, w zależności od innych czynników zdrowotnych . Jeśli są one uważane za niskie ryzyko , mają 91 procent pięcioletnią przeżywalność i 71 procent dziesięć - letnie przeżycie .

Przeżycia te sugerują , żeprognoza dla młodszych pacjentów diagnosd z III etap nieziarniczych chłoniak jest pozytywny, pomimo zaawansowanym stadium raka , o ile inne czynniki zdrowotne nie są obecne na przykład w postaci wielu węzłów chłonnych zainfekowanych lub wysokiego poziomu hemoglobiny i LDL. :
nieziarniczego chłoniaka

rokowanie dla pacjentów z rozpoznaniem etap III chłoniaka Hodgkina jest stosunkowo pozytywna . Podczas gdyśredni wiek diagnozy dla pacjentów z chłoniakiem Hodgkina jest 38 ,średni wiek śmierci jest 62 . Dane te wskazują, żerak jest albo wolno rosnące lub reaguje na leczenie , co oznacza, że nawet pacjenci diagnozowani w stadium III silną rokowania dla przetrwania raka. W rzeczywistości , w Stanach Zjednoczonych , tylko 0,4 na każde 100 tysięcy ludzi umiera z chłoniakiem Hodgkina , oparte na 2002 dane dostarczone przez National Cancer Institute .
Zbiory Rokowanie dla chłoniaka Hodgkina

prognozy na III stadium chłoniaka Hodgkina jest również mierzona pięć - letnie przeżycia . American Cancer Society informuje pięcioletnią przeżywalność około 80 procent pacjentów ze zdiagnozowanym stadium III chłoniaka Hodgkina . To jestnieco niższy wskaźnik przeżycia niż dla pacjentów z rozpoznaniem chłoniaka etap IIII nieziarniczego , ale nadal jestdość pozytywne prognozy dla chorych na raka .
Rak Rokowanie i leczenie

prognozowania III stadium chłoniaka zależy od szeregu czynników. Rodzaj chłoniaka odgrywa kluczową rolę w określaniu statystyki przeżywalności. Metody leczenia , ogólnego stanu zdrowia i otwartość na leczenie może odgrywać istotną rolę w kształtowaniu swoje szanse na przetrwanie rozpoznania chłoniaka. Lekarz może dać lepsze wskazanie swojej prognozie , przeglądając swoje wyniki badań i oceny odpowiedź na leczenie . Imperium