Jak w leczeniu depresji z ECT Therapy

Podczas terapii elektrowstrząsami (ECT ) może mieć reputacjęnajbardziej ekstremalne leczenie zaburzeń zachowania i nastroju , to jest rzeczywiścienajbardziej udanych formą leczenia ciężkich przypadków depresji . Omawiając wszystkie opcje z lekarzem , można określić, czy ECT terapia będzieskutecznym rozwiązaniem w leczeniu depresji . Rzeczy, które musisz Foto uspokajających Foto ECT sprzęt
personelu medycznego , np. lekarza lub psychiatry
Leki przeciwdepresyjne