Virginia Sharps Ustawy z odpadami

szpitale , domy opieki i laboratoriach korzystania i rozporządzania igłami i innymi ostrymi narzędziami " " takich jak skalpele i noże , które mogą być skażone płyny ustrojowe lub patogenów . Właściwa utylizacja jest kluczem do utrzymania potencjalnych zagrożeń i zapobiegania wypadkom zawarte . Różne agencje federalne mają przepisów dotyczących wyrzucania na ostre przedmioty . Dodatkowo, wiele państw, w tym Virginia, narzucić swoje własne przepisy. Określa ustawa " Sharps "

Wirginia definiuje " ostrymi narzędziami ", aby pomóc ludziom zrozumieć, jakie elementy są zawarte w jego ostre prawa unieszkodliwiania odpadów medycznych regulowanych . Przedmiotów objętych na mocy prawa m.in. igły, skalpele , noże , strzykawki z dołączonymi igłami, droppers oczu i innych elementów wykorzystywanych do celów medycznych i laboratoryjnych , które mają ostry punkt lub krawędź . Aby ustalić, czyprodukt jest włączone , osoby powinny rozważyć, czyelement może pęknąć w czasie transportu i doprowadzić do ostrego punktu , które mogą powodować szkody , czyelement może być skażony organizmów patogennych . Dodatkowo , prawo Virginia wyjaśnia, że ​​śruta generowane przez praktyk weterynaryjnych powinny być traktowane jako śruty z innych pomocy medycznej.
Wyjaśnia prawo właściwe pojemniki

Virginia wyjaśnia , że wszystkie śruta musi być umieszczone bezpośrednio w pojemnikach , które spełniają standardy przemysłowe . Departament Stanu Pracy i Przemysłu wyjaśnia , że takie pojemniki muszą być zgodne z wymogami ustawy federalnej igłą bezpieczeństwa i zapobiegania . Prawo federalne wymaga , aby pracodawcy uważają bezpieczniejszych urządzeń igłowych w ramach rocznych ocen swoich planów kontroli ekspozycji oraz , jeśli są dostępne, użyć bezpieczniejszych urządzeń , niż są obecnie stosowane . Pracodawcy muszą brać pod uwagę , że innowacje zmniejszają ryzyko narażenia .

Adresy odpowiednią etykietą

Według Virginia prawem , pojemniki śruty muszą być oznakowane tak, aby jasne, że nie ma odpadów medycznych wewnątrz . Powinna określać " Regulowany " odpady medyczne dużym drukiem i mają symbol zagrożenia biologicznego . Ponadto ,ustawa przewiduje, żepaństwo musi być etykieta bezpiecznie przymocowany do pojemnika, albo drukować bezpośrednio na niej . Niezmywalnym tuszem musi być używany do wypełnienia wszelkich wymaganych informacji na etykiecie , ainformacje muszą być czytelne . Etykiety muszą zawierać nazwę, adres i telefon biznesowy podmiotu , który wygenerował odpadów .
Zapewnia bezpieczne Transport

worki lub pojemniki stają się pełne , muszą być zamknięte w taki sposób, że materiały nie mogą przenikać na zewnątrz, zgodnie z ustawą Virginia podczas transportu. Ponadto , przepisy prawa określają , że śruta być w pojemnikach odpornych na przebicie , które spełniają standardy przemysłowe przed transportem . Imperium