Jak zakwalifikować się do Medicare Prescription co płaci

Niezależnie spółka wybrać do pokrycia receptę Medicare , znany również jako części D Medicare , wciąż out- of-pocket koszty . Oprócz premii miesięcznej , można mieć odliczeniami i co płaci , z których niektóre mogą dotrzeć do setek w zależności od recepty. Jest dostępny przez Social Security dodatkowa pomoc , aby pomóc w tych kosztów , a wszystko to odbywa się na kilka minut w celu ustalenia , czy należy zastosować i wypełnić potrzebne formularze . To, czego potrzebujesz
numery ubezpieczenia społecznego dla Ciebie i Twojego małżonka ( jeśli dotyczy ) in Oświadczenia dla wszystkich rachunków finansowych
Najnowsze zwrotu podatku
Najbardziej ostatnim odcinku wypłaty Foto Aktualne świadczeń Social Security list
ostatniego zestawienia dla wszystkich kont aktualnie świadczących dochód

Pokaż więcej instrukcji
1

Oblicz sumę oszczędności . M.in. rachunki oszczędnościowe , płyty CD, indywidualne konta emerytalne ( IRA ) i rachunków inwestycyjnych , takich jak fundusze inwestycyjne, akcje i obligacje . Także wartość każdej nieruchomości jesteś właścicielem innego niż dom , w którym żyjesz
2

Porównaj swoje łączne oszczędności do dochodu rocznego zapotrzebowania na dodatkową pomoc. Liczba ta może się zmieniać z roku na rok . W 2010 r., oszczędności nie może przekroczyć 12.510 dolarów , jeśli mieszkasz sam , czy nie w związku małżeńskim lub 25,010 dolarów , jeśli jesteś żonaty i mieszka ze swoim współmałżonkiem , aby kwalifikować się do dodatkowej pomocy . Jeśli oszczędności przekracza próg ustalony przez Social Security , nie będzie kwalifikować się do dodatkowej pomocy .
3

Wystąp o dodatkową pomoc. Można zastosować telefonicznie dzwoniąc Ubezpieczeń Społecznych pod numer 1-800-772-1213 lub na stronie internetowej Social Security .
4

Przejrzyj nas otrzymałeś w odpowiedzi z Social Security . Odmowa może być lub może otrzymać pomoc z co płaci , odliczeniami i składki . Pomoc może wahać się od całkowicie pokrywa te koszty do częściowego pokrycia . Imperium