Jak Korzyści COBRA Praca

? Jednym z najbardziej przerażających aspektów utraty pracy jest wiedzieć, że można również stracić ubezpieczenie zdrowotne . Wiele osób nie zdaje sobie sprawy , że mogą zachować swoje ubezpieczenie zdrowotne po zrezygnował, został zwolniony lub w inny sposób oddzielone od ich pracy za pomocą korzyści COBRA . Definicja

COBRA jestakronimem ustawy skonsolidowany Omnibus Budget Pojednania 1986 . Przedsiębiorcy z 20 lub więcej pracowników uczestniczących w planie grupy ubezpieczenia zdrowotnego przez co najmniej pół roku, należy umożliwić pracownikom , którzy odchodzą , są zwolnieni lub są zakończone z jakiegokolwiek powodu , oprócz " wykroczenia ", aby zachować zasięg przez co najmniej 18 miesięcy. Małżonkowie i dzieci na utrzymaniu, również kwalifikują się do pokrycia COBRA powodu śmierci małżonka , rozwodu lub utraty dziecka statusu zależnego . Planów ubezpieczeń zdrowotnych rząd federalny nie są objęte COBRA .

Po wypowiedzeniu ,pracodawca musi powiadomić administratora Health Plan , aby rozpocząć pokrycie COBRA . W przypadku rozwodu , śmierci małżonka lub dziecka pozostającego na utrzymaniu utraty statusu zależnego , obowiązkiem pracownika do powiadamiania administratora planu zdrowotnego . Administratorzy mają 14 dni , aby użytkownik był ostrzegany, i członków rodziny , albo osobiście lub przez pierwszej klasy poczta , o swoich prawach do pokrycia COBRA . Ty lub członkowie Twojej rodziny , a następnie ma 60 dni na podjęcie decyzji , aby utrzymać pokrycie.
Zbiory Ograniczenia

W niektórych przypadkach zasięg COBRA nie jest dostępny . Jeśli nie kwalifikują się lub objęte planem ubezpieczeń zdrowotnych dla pracowników w momencie oddzielenia od swojego pracodawcy , że nie kwalifikują się do COBRA .

Dodatkowo , jeśli jesteś teraz bezrobotnych ze względu na pracodawcę , który zaprzestał operacji , nie kwalifikują się do COBRA , ponieważ nie ma już plan grupy za udział .

Korzyści

jedną z największych korzyści płynących z objęcia COBRA jest to, że zapobiega utracie ubezpieczenie zdrowotne podczas szukać innej pracy , czekają na Medicare kwalifikacji lub znaleźć inne ubezpieczenie zdrowotne .

utrata zasięgu ogóle często oznacza okresy przed istniejącymi warunkami oczekiwania będą objęte nowy plan . To może być kosztowne i szkodliwe dla zdrowia tych, którzy mają inne choroby , które wymagają opieki i leków .
Wady

największym powodem większość ludzi nadal spadać pod pokrycia COBRA jest koszt ; tych, którzy nadal są odpowiedzialne za pokrycie całego kosztu składki , powiększonej o 2 procent opłaty administracyjnej . Strona Ubezpiecz raporty " COBRA zjada 84 procent przeciętnego miesięcznego zasiłku dla bezrobotnych , " co niemożliwe , aby kontynuować sprawozdanie dla wielu, którzy są uprawnieni .
Zbiory Rozważania

rodzaj kwalifikacji przypadku, sprawia, że ​​kwalifikują się do świadczeń COBRA może również określić , jak długo może rozszerzyć swój zasięg .

" Osoby uprawnione do świadczeń z zabezpieczenia społecznego niepełnosprawności może otrzymać pokrycie COBRA na 29 miesięcy , jeśliSocial Security Administration określa, że​​jednostka jest całkowicie wyłączona, " sprawozdania Ubezpiecz .

Dodatkowo , pracownicy uprawnieni do Medicare są dozwolone 36 miesięcy ubezpieczenia COBRA , tak jak małżonkowie , którzy tracą zasięg z powodu rozwodu , separacji lubśmierci ubezpieczonego pracownika . Utrzymaniu dzieci , które utraciły statusu zależnego może nadal jest ważna przez 36 miesięcy.

Poszczególne państwa mają swoje własne prawa COBRA , które mogą zwiększyć zasięg do pracodawców, którzy nie są objęte prawem federalnym .