Jak zmniejszyć agresywne zachowanie

Może trzeba radzić sobie z agresją innych osób w ramach swojej pracy , a nawet w życiu domowym . Kiedy jedna osoba grozi , zastrasza lub gwałtownie atakuje innego, stanowi to agresywne zachowanie . Ludzie stają się agresywne różnych powodów. Jest to często spowodowane frustracją . Jeśliosoba nie posiada umiejętności społecznych lub zdolność do wyrażania swoich potrzeb , to jedyny sposób, może on być w stanie wyrazić się to poprzez agresję . Wychowanie danej osoby może nauczyły go, że krzykliwy wyrazem gniewu jest normą . On może nawet były nadużywane , zostawiając go z wielu nierozwiązanych gniewu i wściekłości . Istnieją środki , które można podjąć , aby zmniejszyć i zarządzanie agresywne zachowanie w innych. Instrukcja
1

Porozmawiaj agresywne epizody i ogólne agresywną postawę , kiedyczłowiek jest spokojny . Zapytaj ją , aby opisać to, co czuje , gdy ona pokazuje agresję . Omówienia wszelkich wyzwalaczy . Bądź asertywny w swoim podejściu , odmowa przyjęcia na siebie winy za jej zachowanie. Agresywny człowiek powinien wziąć za to odpowiedzialność . Jednak słuchać wszelkich czynników opisuje jako wyzwalaczy.
2

Pomoc agresywną osobę do rozwijania alternatywnych strategii radzenia sobie ze stresem . Omówienia bezpiecznych odpowiedzi na wyzwalacze . Niektórzy ludzie uważają, że chodzenie lub inne rodzaje pomocy ćwiczeń do złagodzenia uczucia stłumiony napięcia i gniewu . Poświęcenie czasu zazwyczaj pomaga . Chwalcie osoby , gdy udaje mu się korzystać z tych metod , a nie ustępuje złości . Zachęcić go do udziału w treningu asertywności , jeśli wydaje się to właściwe. Czasamiosoba używa agresji , bo nie może dochodzić się odpowiednio .
3

Poleć agresywną osobę do szukania profesjonalnej pomocy , jeśliagresja jest nowy . Czasami agresja nowego początku może byćoznaką podstawowej neurologiczne lub psychiatryczne stanie. Agresja może też czasami byćskutkiem ubocznym leku . Jeżeliosoba jest często agresywna i nie jest tonowa sytuacja , ona może potrzebują specjalnej pomocy , np. psychoterapii lub leczenia zarządzania gniewu . Imperium