Doradztwo Metody Psychologia

Doradztwo Psychologia jestdziedziną psychologii , która koncentruje się na codziennych problemów związanych ze stresem , a nie zajmowanie się zagadnieniami chorób psychicznych . Problemy te wiążą się zwykle z przeciętnych osób , które radzą sobie z problemami , które są związane z interakcji osobowych , relacji i stresu zawodowego . Psychologowie poradnie działają w celu ustalenia celów klienta i cele poradnictwa , w celu wykorzystania odpowiednich metod doradczych w celu uzyskania pożądanego efektu . Chociaż początkowo Counseling Psychology , często głównie wykorzystuje metodę rozmowy opartej na stres i zarządzania zachowania , istniejewiele metod, które mogą być stosowane w celu osiągnięcia celów poradnictwo . Rozmowa terapeutyczna

Doradztwo Psychologowie wykorzystywać terapeutyczną rozmowę , aby wyprowadzić się do problemów i skoordynowane rozwiązania i właściwego sposobu działania . Rozmowy te dają klientowi możliwość " otwarcia się " na doradcę i zwerbalizować problem , że nie może na ogół czują się komfortowo przyznając otwarcie. Ta metoda jest zazwyczajdoradztwa początkowe podejście , aby zrozumieć powód dla klienta poszukuje doradztwa, poradnictwa i cele pożądane podejście doradztwa . Wielu doradców trzymać się tej metody , podczas gdy inni przejść do innych opcji , gdy cele i cele poradnictwa rozumie .
Stworzenie ćwiczeń i technik

w przypadkach, gdy klient szuka porady z powodu reakcji na określonego rodzaju sytuacji lub zdarzenia ,doradztwo Psycholog może korzystać z metod , które uczą radzenia sobie ćwiczenia i techniki , które pomogąnauczyć się nowych klientów i innych szkodliwych reakcji . Te lekcje zaczynają się w sesji doradczej , a niekiedy obejmować pracę domową , który prowadzi lekcje w świecie zewnętrznym . Lęk , strach i samoświadomość są reakcje , że niektóre osoby mogą często doświadczają , które mogą być szkodliwe dla codziennego funkcjonowania . Niektóre umiejętności radzenia sobie mogą obejmować : medytacja, techniki relaksacyjne , pozytywne wzmocnienie i zatrudnia pozytywne nawyki zastąpić negatywne nawykowe reakcje na intensywnych emocji Foto Foto Foto Foto Art Therapy

. terapia sztuka polega na wykorzystaniu środków artystycznych do pracy w trudnych emocji . Ta metoda Counseling Psychology pomaga osobom, które mają problemy omawianie ich problemów werbalnie . Metody artystyczne m.in. rysowanie, malowanie , pisanie, twórczego pisania , poezji i innych środków twórczych .
Zasoby społeczności

Część pracy Poradnictwa psychologa jest praca z klientem w celu ustalenia, pozytywne metody radzenia sobie ze szkodliwym stresem . Jednym ze sposobów realizacji tego zadania polega na zbadaniu klienta osobistych i wspólnotowych środków na zarządzanie stresem . Metoda ta wychodzi z metody konwersacji , co daje doradca zdolność do zadawania pytań na temat dnia na dzień stres narzędzi zarządzania . Jest prawdopodobne, żeosoba ma już dodatkowe zajęcia "Fun" , które są wykorzystywane jako mechanizmy radzenia sobie . Działania teformy stresu uwalnianiu , przy czym niektóre z nich mogą być w rzeczywistości szkodliwa dla funkcji osobnika. Utworzenie "zasobów leczniczych " potwierdza i zapewnia zdrowe umiejętności radzenia sobie za stresem , takie jak ćwiczenia fizyczne , wsparcie religijne, możliwości wolontariatu i zabawy wycieczki do muzeów, teatrów, plaży , itp. :
Prywatny doradca doświadczenia

metoda różni Counseling Psychology z innych dziedzin psychologii , jest to, że psycholodzy doradztwo , w przeciwieństwie do specjalistów w niektórych innych dziedzinach , są zachęcane do sporządzania otwarcie na własnych życiowych doświadczeń w doradztwie innych. Ten personalizację sesje doradcze i zachęca profesjonalną ale wygodne połączenie między doradcą a klientem , co pozwala na repertuar , który umożliwia większą arenę wzajemnego zrozumienia . Ta metoda korzysta z osobistej wiedzy doradcy , aby zapewnić doświadczenia porównawcze umożliwiające rozmowę i do potwierdzenia umiejętności radzenia sobie , żedoradca osobiście forsowane lub świadkiem w akcji . Imperium