Rodzaje środków ochrony indywidualnej

Wyposażenie ochrony osobistej lub PPE, chroni użytkowników przed zagrożeniami takimi jak uraz, chemikaliów i zagrożeń biologicznych . Składa się z odzieży lub wyposażenia noszonego na ciele. Artykuł PPE może być tak proste, jak rękawice lateksowe lub buty stali palcami , lub może być , jak zaangażować się w szczelnym materiałów niebezpiecznych lub HAZMAT , garnitur , czy " królik " z garnitur samodzielnego aparatu tlenowego. PPE mogą być klasyfikowane przez zagrożenia , przed którymi chroni . Trauma
bojowe kamizelek kuloodpornych chroni przed urazami urazowych .

ŚOI chroniące przed zgnieceniem lub penetrujący uraz obejmuje przedmioty takie jak kaski , hełmy, skórzane rękawiczki i buty stali palcami , które są często wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych . Pancerze , powszechnie noszone przez personel wojskowy i funkcjonariuszy organów ścigania , chroni ludzi , którzy mogą wprowadzić sytuacjach bojowych . Nawet zwykłe ubranie , jak zamknięte palcami buty, długie spodnie i okulary zapewnić minimalną ochronę przed urazem w sytuacjach, o małym zagrożeniu, takich jak w terenie .
Zbiory Urazy płuc
respirator z filtrem chroni płuca .

maski na nos i usta może chronić przeciwko dużym wdychania cząstek . Respirator z filtrem może usunąć niektóre toksyny i drobnych cząstek , w tym patogenów , z powietrza . W przypadku, gdy środki te nie są wystarczające ,samodzielny aparat oddechowy lub akwalungiem, która obejmuje zbiornik sprężonego powietrza i regulator , może być używany . Imperium sensoryczna narządu
maski
spawaczy filtrować jasne światło , które może uszkodzić wzrok .

narządów zmysłów są szczególnie narażone i może wymagać własnych środków ochrony indywidualnej. Oczy mogą być chronione od tępego lub penetrującego urazu przez okulary . Gogle chronią przed chemikaliami i małych cząstek . Filtry świetlne są konieczne do ochrony przed intensywnym światłem na szkodliwe długości fal . Nauszniki i zatyczki do uszu chronić uszy przed hukiem , co może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu .
Zbiory Urazy chemiczne
Foto Poziom B sprzęt HAZMAt powstrzymać plamy .

W porządku rosnącym stopniu ochrony , PPE przed urazami chemicznych , takich jak oparzenia, zatrucia , obejmuje jednorazowych fartuchów papieru, bawełny , fartuchy laboratoryjne fartuchy gumowe i tulejki i płaszcze Nomex laboratorium z osłony twarzy . Pełne kombinezony materiały niebezpieczne są w dwóch poziomach . Kombinezony Poziom B chronić przed bryzgami , ale nie są szczelne. Kombinezony Poziom A zawarte i są całkowicie zamknięte przed gazami , wymagające SCUBA . Garnitury Hazmat może być niebezpieczne , ponieważ są one bardzo gorące i wilgotne , więc pracownicy muszą częste przerwy ochładzania .
Zbiory biologiczne Zagrożenia
kultowych fartuch i rękawice lateksowej są PPE dla personel medyczny .

PPE rutynowo stosowane do ochrony przed patogenami zawiera gumowe rękawice, fartuchy laboratoryjne i suknie . Do sytuacji, w którychryzyko przeniesienia choroby jest wysoki , wyposażenie obejmuje maski i okulary ochronne do ochrony błon śluzowych. :
Thermal Burns