O elektrycznych przepisów bezpieczeństwa

Praca wokół energii elektrycznej może być bardzo niebezpieczne i niebezpieczne . Wiele różnych rodzajów specjalistów pracować bezpośrednio z energii elektrycznej - od inżynierów elektryków , czy pracujesz z wiązek kablowych lub zespołów obwodów . Pracownicy biurowi często pośrednio pracować z energią elektryczną , a także narażać się na możliwość niebezpiecznego zagrożenia elektrycznego . Amerykański Departament Pracy Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA ) ma wiele zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego w miejscu pracy . Główne podejście podejście Bezpieczeństwo elektryczne Obrazów Obrazów

OSHA do elektrycznych zasad i przepisów bezpieczeństwa jest wokół kilku pojęć . Pojęcia te obejmują pracodawcy są w stanie zidentyfikować wszystkie zagrożenia elektryczne , pracodawcy Odłączanie zasilania obwodów przed rozpoczęciem pracy z energią elektryczną , pracodawców wykonujących procedury Tagout i blokady , pracodawcy określające istniejące programy bezpieczeństwa, takie jak szkolenia i przekwalifikowanie pracowników .
< Br > Arc Bezpieczeństwo Flash

OSHA elektryczna regulacja dotyczy łuku bezpieczeństwa bezpieczeństwo błysk . Oznacza to pracodawców prowadzących studia w miejscach pracy , aby zrozumieć ewentualne wstrząsy i zagrożenie OŚLEPIENIA obszaru . Po zakończeniu badań , pracodawcy muszą egzekwować bezpiecznych obrzeża ochrony i ustanowić środki ochrony indywidualnej, które muszą być stosowane w obszarze być w pełnej zgodności z zasadami i przepisami bezpieczeństwa . Imperium Budownictwo

budownictwo jestdziedziną, w której ludzie często muszą pracować bezpośrednio obok energii elektrycznej . OSHA ustanowił cztery główne koncepcje dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa elektrycznych w budownictwie . Zasady te obejmują Falls, " uderzyć " incydentów, wypadków elektrycznych i rowów i wykopów . Budowa ma bardzo wysoki wskaźnik śmiertelności , ale jeśli pracodawcy i pracownicy mogą określić i kontroli zagrożeń bezpieczeństwa elektrycznego prawidłowo, mogą uniknąć najpoważniejszych rodzajów urazów związanych z budownictwem elektrycznych .
Incydenty elektryczne

Elektryczność jest coś, co jest absolutnie niezbędne dla dnia na dzień życia . Dlatego właśnie istnieje wiele programów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczących wypadków elektrycznych i sposoby , w których energia elektryczna może być bardzo niebezpieczne dla ludzi . Jednym z wielkich elektrycznych przepisów bezpieczeństwa OSHA jest to, że pracownicy nie powinni pracować w dowolnym miejscu w pobliżu obwodów elektroenergetycznych , o ile nie są chronione . Częste przypadki elektryczne to brak zabezpieczenia ziemnozwarciowego , linie energetyczne kontakt , urządzenia wykorzystywane w niewłaściwy sposób , niewłaściwe elastyczne i przedłużacz wykorzystanie i nieciągłe lub brakujące ścieżki do ziemi .
Ochrona oczu i twarzy

Istniejewiele OSHA - egzekwowanych zasad bezpieczeństwa elektrycznego i przepisów dotyczących odpowiednie okulary lub ochronę twarzy. Według OSHA , ochrona oczu i twarzy jest absolutnie konieczne, ponieważ każdego roku , ponad 10.000 osób stać Blinded lub niedowidzących z urazami oczu w miejscu pracy , które nie mogłoby się wydarzyć , gdyby podjęto odpowiednie środki ostrożności . Każdego roku ponad 300.000 osób się uszkodzenie wzroku sam przebywanie z energii elektrycznej w miejscu pracy . Imperium