Średnie ceny dla Szelki

ceramiczne , przewodowe lub Invisalign szelki noszone są na zęby dla korekty overbites , crossbites , zarośniętych zębów i underbites . Rzeczywiste koszty , którejednostka będzie ponosić szelki zależy od czynników osobowych , jak również położenie geograficzne jednostki. Krajowa średnia

Według Invisalign.com ,średnia cena za szelki to około 5000 dolarów , choćrzeczywisty koszt zależy od stanu zębów danej osoby i czas , które będą potrzebne na szelki .
Koszt podstawie Dental stan

Niektóre osoby wymagają dentysty przed szelki mogą być umieszczane na zębach , na przykład , jeśli zęby są w złym stanie . Tak długo, jak konieczne są szelki , konserwacja - regularne wizyty dentystyczne - zwiększa rzeczywisty koszt

opcje płatności

Osoby fizyczne mogą płacić za usługi stomatologiczne , jeśli . pracodawca wystawia stomatologicznych świadczeń z ubezpieczenia . Inne programy oferowane przez pracodawców na pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego obejmują elastyczne konta wydatków ( FSAs ) oraz zdrowia Konta oszczędnościowe ( HSA ) . Imperium