Bezpieczeństwa Pracy ogień Fakty

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe powinny być przestrzegane przez wszystkich pracowników . Pracodawcy powinni mieć informacje zamieszczono w miejscach publicznych , aby utrzymać pracowników informacji o drogach ewakuacyjnych i gdzie znaleźć dostęp do gaśnic . Drogi ewakuacyjne

Wszystkie drogi ewakuacyjne powinny być dobrze oznakowane . Każdy budynek powinien mieć co najmniej dwie ucieczki w oddzielnych obszarach .
Zbiory przeciwpożarowe Drzwi

Wszystkie drzwi pożarowe muszą być odblokowane i utrzymana w czystości , podczas gdy pracownicy pracują w budynku .

kończące Znaki

Wszystkie znaki wyjścia muszą być wyraźnie widoczne w każdym czasie .
Zbiory Gaśnice

Gaśnice muszą być konserwowane i utrzymywane w stanie roboczym . Instrukcje powinny być podane do wszystkich pracowników o odpowiednich procedurach operacyjnych .
Zbiory tryskaczowe Systemy

zraszania powinny być do kodu lokalnego i utrzymywane w razie potrzeby.