O DNA Extraction

ekstrakcja DNA jestprocesem wieloetapowym , w którymw obrębie materiału genetycznego komórki usuwa się i oczyszcza . Analiza DNA po ekstrakcji może byćbardzo silnym narzędziem medycynie i medycyny sądowej , co pozwala na identyfikację i porównanie próbek DNA , jak również badania dla różnych chorób genetycznych. Potencjał

Analiza DNA jest potężnym narzędziem pozwalającym na dopasowanie próbek włosów i krwi z miejsca zbrodni do podejrzanych. Można je również stosować w badaniach przesiewowych rodzicielski i mutacji genetycznych , jak również w podstawowych pracach badawczych laboratoryjnych. Analiza DNA dalej genomiką i we wszystkich przypadkachmusi być DNA ekstrahowano z komórek , w celu przeprowadzenia jakichkolwiek analizy.
Identyfikacja

pierwszy etap ekstrakcji DNA jest " lizy " komórek. Lizę komórki obejmuje rozbicie komórek błony (w niektórych przypadkachdodatkową membranę zwane ściany komórkowej ) . Błona komórkowa otacza komórkę i jest odpowiedzialny za utrzymanie zarówno jądra (gdzieDNA ) i reszty komórki nienaruszone. Rozerwania membrany może być realizowane albo przez szlifowanie lub poprzez sonifikację. Szlifowanie polega na wykorzystaniu siły fizycznej do przerwania błony komórkowej , natomiast ultradźwięki wykorzystuje fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do dziurkowania do membrany . Imperium Funkcja

drugi etap ekstrakcji DNA jest usuwanie lipidów za pomocą detergentu. Lipidy są co tworzą oleje i wszystkie membrany komórkowe składają się głównie z lipidów, które mogą przeszkadzać w analizie DNA. Detergenty są stosowane są bardzo podobne do tych stosowanych do prania . Poprzez zarównonaładowane inie naładowane koniec , detergenty pomóc rozbić lipidów na mniejsze przedziały zwane micele , które mogą być następnie usuwane z roztworu .
Expert Insight

WreszcieDNA usuwa się z roztworu przez dodanie alkoholu , zazwyczaj etanolu lub izopropanolu. Cząsteczki DNA są nierozpuszczalne w tych substancji ---rzeczywisty materiał DNA jest zbyt obciążony rozpuszczalny w tych związkach stosunkowo niepolarnych . W rezultacie, wytrącają się , co oznacza, że są one nie rozpuszcza i zamiast opadać do dołu roztworu jakociało stałe. NastępnieDNA można ekstrahować przez odwirowanie --- w którymurządzenie obraca się wokół rurki bardzo szybko , co powoduje DNA z wytworzeniem stałej osadu na dnie , które mogą zostać usunięte . Proces ten będzie również usunąć wszelkie sole lub inne substancje , które mogą pozostać rozpuszczone w alkoholach .
Kliparty obcy

ekstrakcji DNA można także poprawić dodając kilka kroków w procesie , zapewniając czystszą i wyższej jakości DNA . Jeden niebezpieczeństwo ekstrakcji jestobecność niektórych białek, które działają w celu degradacji DNA ; Dodanie środków znanych jako środki chelatujące będą wiązać się z jonami wapnia i magnezu w roztworze , który jest odpowiedzialny za działania tych białek . Ponadto obecne w pierwotnym roztworze są białka , które wiążą się z DNA i może spowodować zanieczyszczenie próbki. Mogą być one usunięte z białek, które ulegają degradacji związanych białek , lub ich usuwania z zastosowaniem octanu sodu , powodując ich usunięcie się z roztworu . Łódź